Leven Lang Leven

Leven Lang Leven is een positieve beweging rondom fijn oud worden. We bouwen een netwerk van vernieuwers die gezamenlijk de beweging vormen richting een nieuwe visie en aanpak op oud worden. Van 2020 tot maart 2022 ondersteunden we 26 pioniers in het tot wasdom brengen van hun ideeën. Eén programma voor pioniers buiten de zorg en één voor pioniers binnen de zorg. Bekijk al onze lessen en inzichten in de publicatie!