Ons netwerk

Leven Lang Leven begon in 2019. Sindsdien hebben we een inspirerend netwerk opgebouwd van pioniers, experts en ervaringsdeskundigen. 

De deelnemers van het eerste pioniersprogramma na een geslaagde Pioniersdag
De deelnemers van het eerste pioniersprogramma na een geslaagde Pioniersdag

De veranderaars

Van mei 2020 tot februari 2021 vernieuwen we met zestien veranderaars vanuit acht verschillende zorgorganisaties de zorg van binnenuit.

De coaches

Elk team van veranderaars wordt begeleid door een coach. Met hen werken ze verder aan hun project en tegelijkertijd aan een innovatieklimaat binnen de organisatie.

De grootjes

Vanuit de gedachte “praat niet óver maar mét ouderen” stelden wij klankbordgroep ‘De Grootjes’ samen. Deze ouderen zijn ons kritisch geweten.

De pioniers

In 2020 hebben we met het pioniersprogramma zestien pioniers vanuit de hele samenleving ondersteund bij het verder ontwikkelen van hun ideeën over ‘fijn ouder worden’.

De ambassadeurs

De ambassadeurs zijn invloedrijke supporters, van binnen en buiten de sector, met een duidelijke visie op innovatie en verpleegzorg. Zij zetten hun expertise in, openen dichte deuren of smeden relevante coalities om iedereen binnen en buiten de zorgsector te stimuleren om met innovatieve plannen aan de slag te gaan voor als we oud zijn en zorg nodig hebben.

De kritische vrienden

Daarnaast hebben we een groot en interessant netwerk op het gebied van zorg en innovatie opgebouwd dat we elk moment kunnen aanspreken.