Over Leven Lang Leven

We zijn een enthousiaste, landelijke beweging gestart van mensen binnen de zorg en daarbuiten die nadenken over hoe we fijn ouder gaan worden, ook als we zorg nodig hebben.

Wat is Leven Lang Leven?

Met gemotiveerde veranderaars willen we aan het systeem sleutelen, zodat dit systeem ons en onze behoefte weer ondersteunt, in plaats van ons oplegt wat mogelijk is binnen de zorg. Met veel verschillende ideeën en innovaties willen we zorg vormgeven die voor iedereen toegankelijk is, ook over dertig jaar nog.

Om dit te bereiken organiseren we programma’s om mensen in de zorg en daarbuiten, te leren vernieuwen. Want veel mensen hebben goede ideeën over hoe het anders en beter kan, maar deze ideeën worden niet altijd gehoord.

In 2020 ondersteunden we twaalf pioniers vanuit de hele samenleving in het tot wasdom brengen van hun idee voor ‘fijn ouder worden’. Nu doen we een tweede programma met vernieuwers in de zorg. Samen met een zestien vernieuwers vanuit acht zorgorganisaties vernieuwen we de zorg van binnenuit. Leven Lang Leven wordt georganiseerd door Kennisland.

Waarom nu?

De coronacrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: De kwetsbaarheid van een steeds grotere groep ouderen in onze samenleving. De waarde van de zorgprofessionals die zich inzetten om zorg te leveren voor deze groep mensen. En de druk die zij ervaren, ook al voor de coronacrisis, om kwalitatieve en efficiënte zorg te leveren. We hebben nieuwe perspectieven en ideeën nodig om ‘ouder worden’ in onze samenleving duurzaam beter en fijner te maken.

Waarom Leven Lang Leven?

We worden steeds ouder. En het aantal ouderen neemt toe. In 2060 zullen naar schatting bijna vijf miljoen mensen 65+ zijn. Gemiddeld hebben we daarna nog zo’n 22 jaar te leven. In dat laatste deel van ons leven willen we de dingen die belangrijk voor ons zijn zoveel mogelijk blijven doen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar als we weten dat we langer thuis zullen blijven wonen, er steeds meer mensen nodig zijn in de ouderenzorg en onze zorgbehoeften steeds complexer worden? Door samen te werken aan vernieuwende ideeën en ondersteuning te bieden om deze ideeën te realiseren.

Wat willen we bereiken?

Door het vernieuwend vermogen van iedereen binnen en buiten de zorg aan te spreken en te versterken, zetten we een positieve beweging rondom fijn oud worden in gang. We bouwen een netwerk van vernieuwers die gezamenlijk de beweging vormen richting een nieuwe visie en aanpak op oud worden. Een beweging waarin wordt erkend dat ouder worden iets van ons allemaal is, waarin ‘de oudere’ niet als de ander wordt gezien en waarin ouderen op hun krachten worden aangesproken in plaats van op hun beperkingen. Door iedereen aan te moedigen na te denken over hoe we het liefst ouder worden en deze ideeën in de praktijk te testen, hopen we dichterbij een toekomst te komen waarin we samen, ondanks demografische uitdagingen, het ouder worden op een betekenisvolle manier invullen.

Over het Veranderaarsprogramma

Wat houdt het programma in?

Samen met zestien Veranderaars uit acht verschillende zorgorganisaties met de meest ‘voedzame bodem voor innovatie’ doorlopen we het Veranderaarsprogramma om mensen te leren innoveren en samen vernieuwende ideeën binnen de organisatie tot wasdom te brengen.

Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten waarin de deelnemers geïnspireerd worden door experts en leren van elkaar. Ook krijgt ieder team een persoonlijke coach toegewezen die met de Veranderaars en de organisatie aan de slag gaat om de ideeën zo goed mogelijk verder te ontwikkelen en te laten landen in de organisatie.

Wie doen er mee aan het Veranderaarsprogramma?

In totaal doen er zestien Veranderaars vanuit acht verschillende zorgorganisaties mee. Zij zijn verdeeld over vier teams. Lees hier meer over de Veranderaars en hun ideeën.

Kan iedereen binnen de organisatie aanhaken?

Ja! Wij geloven dat iedereen die betrokken is bij de zorg een goede bijdrage kan leveren aan fijn ouder worden. Dus zorgprofessional, (naaste van) bewoner, kok, schoonmaker, stagiair: iedereen kon een idee insturen. Ook staat in het programma centraal dat er verbinding wordt gezocht met betrokkenen zodat we het niet voor maar met hen doen. we gaan uit van de kennis en ervaring van mensen die het dichtst op het vraagstuk zitten.

Wie waren de pioniers in 2020?

Bekijk hier welke initiatieven in 2020 deelnamen aan het pioniersprogramma van Leven Lang Leven.

Ik heb een goed idee, kan ik meedoen?

De inzendingen voor het Veranderaarsprogramma zijn helaas gesloten. Wel zijn we altijd benieuwd naar goede ideeën en denken we graag mee over hoe we je verder kunnen helpen. Neem vooral contact met ons op via hallo@levenlangleven.nu

Door wie zijn de Veranderaars geselecteerd?

Het Leven Lang Leven-team doet dit samen met een klankbordgroep van ouderen. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een geleefde ervaring van ouder worden meebeslissen over het selecteren van ideeën voor fijn ouder worden.

Wat houdt ontwikkelbudget in?

Als je bent geselecteerd om mee te doen aan het Veranderaarsprogramma is er per Veranderteam toegang tot een ontwikkelbudget van maximaal € 4.000,-. Dit is bedoeld voor materiaalkosten, de inhuur van derden (bijvoorbeeld experts) of om je in tijd vrij te kopen binnen je huidige functie om met je idee aan de slag te gaan.

Over de initiatiefnemers

Wie zijn de initiatiefnemers van Leven Lang Leven?

Leven Lang Leven is een initiatief van Kennisland en Vandejong Creative Agency, gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Over Vandejong Creative Agency

Vandejong Creative Agency is een maatschappelijk betrokken creatief bureau in Amsterdam dat nieuwe formats ontwikkelt voor een immer veranderende wereld. Al dertig jaar zet de studio creativiteit en een licht activistische aard in om positieve verandering in gang te zetten.

Over Kennisland

Kennisland is een denk- en doetank voor maatschappelijke vooruitgang. We zetten ons al meer dan twintig jaar onafhankelijk en onvermoeibaar in voor een open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving: een kennissamenleving. We experimenteren in de praktijk met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst, samen met de betrokkenen. En we leren mensen zelf vernieuwen.