• Inspiratie, Nieuws, Zorgpioniersprogramma
  • door Marcel Oosterwijk

Podcast: Vijf Veranderaars vertellen hun verhaal

Van juni 2021 tot maart 2022 doorliepen enkele zorgpioniers vanuit verschillende zorgorganisaties het Veranderaarsprogramma. Allemaal kwamen zij binnen met een idee of plan dat ze tijdens het Veranderaarsprogramma tot wasdom brachten. Het vuur en de passie waarmee zij in de zorg werken, hebben ze tijdens dit programma gebruikt om aan het zorgsysteem te sleutelen. Je hoort hier het verhaal van vijf deelnemers. Want hoe gaat dat nou, pionieren in de zorg? Waar loop je tegenaan? En wat heb je nodig om te slagen? Luister de podcast en krijg een kijkje in het leven van een zorgpionier!

De vijf zorgpioniers die hun verhaal doen, zijn:

Pien Neve

Zij werkt in de gehandicaptenzorg. Ze ziet in haar werk hetzelfde als wat er in de ouderenzorg speelt: grote druk, waardoor ruimte en tijd voor echt goed een-op-een contact ontbreekt. Haar idee: co-creatie en kruisbestuiving realiseren door cliënten met een verstandelijke beperking te koppelen aan verschillende ouderen.

Martine Gaal

Zij is coördinator welzijn bij ZZG Zorggroep en merkte daar dat het in de ouderenzorg nog vaak ontbreekt aan aandacht voor intimiteit en seksualiteit. Ze heeft het voor elkaar gekregen dat er aankomend jaar binnen ZZG Zorggroep een onderzoek gaat lopen om behoeften van bewoners en zorgmedewerkers op te halen en dat er geëxperimenteerd wordt met verschillende interventies. Op deze manier gaan ze het thema ‘intimiteit en seksualiteit’ inbedden in de organisatie.

Lisette Bossert

Zij heeft als missie om eten en drinken als instrument in te zetten voor meer leefplezier in de ouderenzorg. Lisette is freelance culinair coach en werkt samen met zorgorganisatie Talma Borgh om haar initiatief ‘Samen koken, samen eten’ een vaste plek in de organisatie te geven. Hierbij richt ze zich voornamelijk op de bewoners die moeilijker te bereiken zijn.

Wendy van de Putte

Zij werkt bij King Arthur Groep waarbij ze zorg biedt aan mensen met dementie. Ze ontwikkelt een methode om het levensverhaal van de bewoners meer centraal te zetten in de zorg zodat de mens achter de ziekte niet wordt vergeten. Ze betrekt cliënten met dementie en hun mantelzorgers bij het ontwikkelen van kennis en expertise van medewerkers.

Onno Keinhorst

Hij is innovatiecoach bij Laurens en houdt zich daar onder andere bezig met de implementatie van de Cmedplus in de thuiszorg en de rol van de wijkverpleegkundige hierin. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de sociale kant van technologische innovatie. Door alle betrokkenen, van buurtbewoners tot huisartsen, te spreken, ontdekt hij waar ruimte voor verbetering is en gaat hij daar mee aan de slag.

Deze podcast werd gemaakt door Mirna Ligthart van Stadsreporters in co-creatie met Sarai Zwinnen van Leven Lang Leven en de vijf zorgpioniers. De muziek is van Oene van Geel. Informatie over de werkwijze van Stadsreporters waarin co-creatie Centraal staat, is te vinden op www.stadsreporters.nl